För mer information ring: 031-795 92 14

Vatten

Mätprincip Diver
Att registrera och lagra mätdata med Divern är ett påbyggbart system, allt efter ändamål och budget. Vi visar er gärna hur ni använder systemet, från fältinstallation till slutredovisning. Läs mer här >>
Diver
Divern är en automatisk datalogger för registrering av vattennivå, temperatur och om så önskas även konduktivitet. Det är 3 års garanti på alla produkter tillhörande Diversortimentet. Läs mer här >>
Tillbehör Diver
Till Divern finns tillbehör t.ex. den kostnadsfria mjukvaran DiverOffice och den optiska avläsningsenheten.För att underlätta tömning av Divers är handdatorn numera ett uppskattat verktyg. Läs mer här >>
CheckPoint –Trådlös överföring av data från Divern
Trådlös kommunikation genom GPRS lösning. Datan registreras av Divern och skickas via CheckPoint till din dator på kontoret. Systemet är flexibelt, säkert och ett ekonomiskt lönsamt sätt att erhålla fältdata. Läs mer här >>
Mjukvara - Analys, utvärdering, modellering och databashantering
Som exklusiva agenter i Sverige kan vi erbjuda välkända och beprövade program såsom Visual MODFLOW, Aquifer Test Pro, AquaChem, HydroGeo Analyst, Visual HELP och FEFLOW. Läs mer här >>
Lod
Ljud/ljuslod för direkt mätning av grundvattennivå, Gränsytemätare för en god noggrannhet vart gränsytan mellan vatten och olja finns samt TLC lod för mätning av vattennivå, temperatur och konduktivitet. Läs mer här >>
Mätinstrument
Instrument för analysmätningar består av tre fabrikat, YSI, WTW och Eijkelkamp. Instrumenten och elektroderna kan köpas i set eller enskilt. Vi erbjuder också kalibreringsvätskor, rengöringsvätskor, buffertlösningar och elektrolytvätskor till respektive instrument. Läs mer här >>
Vattenanalys
Fotometer, turbiditetsmätare och YSI Muiltiparameter sonder. Den sistnämnda används för kontinuerlig övervakning av en mängd parametrar såsom turbiditet, löst syre, konduktivitet, nivå, pH, klorofyll etc. Läs mer här >>
Ytvattenmätningar
Atlas Copcfo Welltech tillhandahåller två system för ytvattenmätningar.
Läs mer här >>
Flödesmätning
Mätning av vattenflöden är en viktig parameter vid hydrologiska undersökningar. Vi erbjuder olika utrustningar, allt från enklare manuella mätningar till automatiska registreringsapparaturer. Läs mer här >>