Service

En mycket viktig kugge i vårt företag är service avdelningen. Vi vet, och prioriterar, att en produkt behöver
kontinuerlig service för att fungera korrekt, och att kunden vill ha hjälp direkt med sina problem.

Welldrill

Med våra egentillverkade produkter sköter vi servicen själva. Vi har moderna och välfyllda servicebilar och en mycket kunnig personal som är van vid att vara ute i fält. I vår verkstad finns utrustning som gör servicetiden minimal.

Om kunden önskar utföra servicen själv tillhandahålls kompletta servicesatser med originalkomponenter.
 

Kompressorer

Har du en Atlas Copco kompressor kan du med tillförlit lämna den till oss för service eller reparationer då vi är auktoriserad partner.

Vi kan erbjuda dig två olika serviceavtal till din kompressor från Atlas Copco Compressor.

Driftsäkerhetsavtalet
ger dig en regelbundenhet i din service vilket minskar risken för oplanerade stopp. För kompressorerna XRVS 336 respektive XRVS 476 är serviceintervallen 500 timmar och 1000 timmar.

Det större serviceavtalet Cover Care ger dig utökad garanti på alla maskinkomponenter, och finns med två olika tidsperspektiv, 3 år/4800 timmar eller 5 år/8000 timmar. Detta utökade avtal kan endast tecknas vid nybeställning av maskinen samt då den är utrustad med Oiltronix systemet. Kostnaden för serviceavtalen delas upp kvartalsvis och debiteras direkt av Atlas Copco Compressor. Servicen skall utföras av auktoriserad service-partner. Kontakta oss för mer information samt för tecknande av avtal.
 

Mobil service

Som nämnts ovan har vi har ett antal moderna och topputrustade servicebilar med kunnig och hjälsam personal som utför service på plats. För dig som kund innbär det bl.a. att stopptiderna minimeras och att din utrustning kan köras maximalt mellan serviceintervallen.