För mer information ring: 031-795 92 14

Miljögeoteknik

Installation filterrr/obs-rör
En kort genomgång av det två vanligaste metoderna; Konventionell augerinstallation och Installation med foderrör. Läs mer här >>
   
Filterrör
PEH-rör eller "miljörör"är anpassade för provtagning, övervakning och analyser i grundvattnet. Finns även i materialet PVC medan de rostfria Johnson filtrerna har en större öppen area. Läs mer här >>
   
Smart Wells
Continuous Multichannel Tubing (CMT) är ett system som tar prover på olika nivåer i borrhålet. Läs mer här >>
   
Tillbehör
Dexlar, lock, foderrör med ankare, engångsfilter, slanghållare samt slang i polyethylene, teflon eller silicon. Läs mer här >>
   
Sand och tätning
Tvättad sand finns i fraktioner från 0,4mm upp till 3,0mm. Tätning sker smidigast med Mikolit tätningspellets som sjunker bättre än pulver.
Läs mer här >>