För mer information ring: 031-795 92 10

Borrning, DTH

Jordborrning
ODEX/TUBEX är det traditionella sättet att borra på, medan Symmetrix är relativt nytt men allt populärare. ODEX/TUBEX har pilot, rymmare och styrning medan Symmetrix bara använder sig av en pilot och ett ringset. Läs mer här >>
   
Sänkborrning
Beroende på vilket berg som ska borras finns olika utformningar på sänkborrkronan - sfärisk, speedbit eller rocket bit. Vi vill slå ett extra slag för COP uppslagaren som sparar både tid och utrustning. Läs mer här >>
   
Tillbehör
Tillbehör för både jordborrning och sänkborrning, däribland foderrör, borrskor, övergångar, backventiler och tungrör. Det väsentliga är att kvalitén borgar för en säker borrning utan avbrott. Läs mer här >>
   
Hydraulisk uppspräckning
Genom att sätta vatten under mycket högt tryck i en avgränsad del av borrhålet spräcks berget upp. För maximal effekt bör borrhålet trycksättas sektionsvis.
Läs mer här >>